02157812

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت فروشگاه FAP-CASE می‌باشد.

۱- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت فروشگاه FAP-CASE می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (فروشگاه FAP-CASE) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

۲- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در فروشگاه FAP-CASE عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

۳- محدوده اختیارات نمایندگی
شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز به عنوان نمایندگی فروش محصولات شرکت Plasticase Inc. کانادا و صاحب امتیاز سایت فروشگاهی ” FAP-CASE” به عنوان نمایندگی فروش دارای اختیاراتی وابسته به اراده شرکت مادر در کانادا می باشد لذا آنچه شرکت اصلی تولید کننده ادعا یا تضمین نموده باشد این شرکت و فروشگاه در محدوده اختیاراتشان و وابسته به اراده اجرا توسط شرکت اصلی اجرا خواهند نمود و برخی از خدمات با توجه به شرایط کشور و برخی محدودیت ها و تحریم ها از اراده ی این شرکت خارج می باشد.