02157812

گارانتی مادام العمر

گارانتی مادام العمر

گارانتی مادام العمر

گارانتی مادام العمر به انضمام موارد سلب مسئولیت

بدین وسیله شرکت Plasticase Inc. که در این متن به صورت مخفف Plasticase نامیده می شود، گواهی می کند که کیس های NANUK که در این متن به صورت مخفف Case نامیده می شوند، از نظر مواد تشکیل دهنده (متریال) و نحوه کارکرد در زمان استفاده، موضوع و مفاد این گارانتی محدود و نیز بندهای عدم مسئولیت این شرکت در قبال خسارات وارده را تشکیل می دهند.

۱. شرایط بازگشت (پس فرستادن)

زمانی که خریدار معتقد است Case او دارای نواقص و عیوبی شده است و آن عیوب شامل گارانتی می باشد، لازم است که در ابتدا حتما با شرکت Plasticase تماس گرفته و موضوع را توضیح دهد تا یک فایل گارانتی برای او فعال گردد. برای این منظور با شرکت Plasticase به شماره 1-800-783-6883 در ساعات اداری مابین 9:00 am الی 5:00 pm به وقت محلی در روزهای دوشنبه الی جمعه تماس حاصل نموده و با قسمت خدمات مشتریان مشکل خود را در میان بگذارید. در برخی از موارد ممکن است شرکت Plasticase تشخیص دهد که امکان جایگزینی قسمت معیوب توسط مشتری وجود دارد. لذا در این موارد شرکت Plasticase قطعه معیوب را مستقیما به آدرس مشتری جهت جایگزینی و تعویض ارسال خواهد نمود. در سایر موارد لازم است که مشتری Case را جهت بررسی، تشخیص و رفع مشکل با هزینه خود به شرکت Plasticase واقع در آدرس زیر ارسال نماید:
1059 Boulevard des Entreprises Ouest, Terrebonne, QC J6Y 1V2, Canada.
چنانچه شرکت Plasticase پس از بازرسی تشخیص دهد که Case ارسالی معیوب است، در صورتی که برگه ها و مدارک تایید کننده هزینه ارسال (فاکتورShipping ضمیمه Case ارسال شده باشد) ، کل هزینه های ارسال به مشتری بازگردانده خواهد شد. چنانچه شرکت Plasticase تشخیص دهد که Case ارسالی معیوب نبوده و مشکلی ندارد، هزینه های ارسال به مشتری بازگردانده نخواهد شد.

۲. تعمیر و جایگزینی

تعهد شرکت Plasticase تحت این گارانتی محدود بوده و منحصرا و به صورت اختصاصی چه در مورد تعمیر و چه در مورد جایگزینی قطعات در انحصار شرکت Plasticase بوده و صحت وجود هر گونه عیب و نقص گزارش شده توسط مشتری در Case ها فقط توسط این شرکت تایید و احراز می گردد. چنانچه پس از بررسی های شرکت Plasticase این شرکت تشخیص دهد که Case یا قطعه ای از آن دچار ایراد و نواقصی است، موارد معیوب بدون هیچ هزینه ای توسط شرکت Plasticase تعمیر و جایگزین شده و نیز توسط این شرکت برای مشتری ارسال می گردد.

۳. محدودیتهای گارانتی

این گارانتی تنها برای مشتری اصلی محصول اعمال شده و نیز تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که مشتری حتما قبل از ارسال Case با شرکت تماس گرفته و مشکل خود را مطرح نماید. شرکت Plasticase مسئولیتی در قبال سایر مشکلات و نواقص Case ها ناشی از استفاده ناشایست که مثالهایی از آنها در ذیل آمده است، برعهده نخواهد داشت. لازم به ذکر است که موارد ذیل تنها مثالهایی از استفاده ناشایست بوده و استفاده نادرست از Case ها تنها به موارد ذیل محدود نمی شود:
a. اعمال هر گونه تعمیر یا تغییر در Case ها توسط شرکتی غیر از Plasticase.
b. مشکلات به وجود آمده در Case ها ناشی از تصادف و سوانح.
c. مشکلات و خسارتهای ناشی از بی دقتی و سهل انگاری شخص ثالث استفاده کننده از Case ها.
d. سوءاستفاده، استفاده نادرست و قصور در نگهداری و کار با Case ها.
e. فرسودگی و پارگی Caseها.
f. کاربری نادرست و غیر معقول Case ها.
g. استفاده کردن از Case ها تحت شرایط و روشهای ناایمن و غیر مطمئن.
h. استفاده از Case ها در شرایط اضطراری.
چنانچه شرکت Plasticase تشخیص دهد که Case ها بدون اجازه این شرکت مورد تغییر، تعمیر یا جایگزینی قطعات قرار گرفته اند، Case های مذکور شامل گارانتی نخواهند شد. توجه داشته باشید که گارانتی فوق تنها گارانتی انحصاری این شرکت بوده و صراحتا تاکید می گردد که ضانتنامه دیگری چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی وجود خارجی ندارد. شرکت Plasticase مشخصا و صراحتا گارانتی های احتمالی و ضمنی که توسط شرکتهای دیگر جهت بازاریابی و فروش و یا اهداف دیگر تنظیم می گردند را تکذیب و رد می نماید.

۴. مسئولیت

تمامی مسئولیتهای مضاعف شرکت Plasticase برای کلیه خسارات ناشی از استفاده یا در اختیار داشتن Caseها صرفنظر از نحوه عمل و کار آنها چه مالکیت و استفاده از Case ها تحت قرارداد بوده و چه خارج از قرارداد باشد، شامل هر گونه سهل انگاری یا هر نوع مسئولیت سنگین، می بایست به قیمت خرید Case محدود شود. تحت هیچ شرایطی شرکت Plasticase در قبال مشتریان یا اشخاص ثالث به عنوان مثال همچون موارد غیرمستقیم، خاص و ویژه، اتفاقی و خاص، خسارات احتمالی و غیر مستقیم ناشی از استفاده یا مالکیت Case ها با در نظر گرفتن ارزش محتویات Case ها، مسئولیتی نخواهد داشت. لازم به تاکید است که در اینگونه موارد، حتی اگر تماسی مبنی بر احتمال یا قطعیت خسارات یا تلفات وارده، از مشتری دریافت شده باشد نیز مسئولیتی بر عهده شرکت Plasticase نخواهد بود. لازم به تاکید است که حتی اگر مشتری تماسی هم نگرفته باشد، باز هم مسئولیتی بر عهده شرکت Plasticase نخواهد بود. این محدودیتها علیرغم هر گونه خرابی یا از کارافتادگی از هدف اصلی در تمامی معاملات شرکت Plasticase اعمال خواهند شد.